Privacybeleid

Wat we nodig hebben

Pulso Europe BV, gevestigd in Kessel-Lo, België, is een verwerker voor de persoonsgegevens die jij als betrokkene, en jouw werkgever of potentiële werkgever (de Klant), welke de verwerkingsverantwoordelijke is, aan ons bezorgen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens namens de Klant.

Pulso Europe BV verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens van jouw om onze diensten aan te bieden:

 • Voor administrator licenties: voornaam en achternaam, taal, e-mailadres en wachtwoord
 • Voor respondenten:
  • Persoonsgegevens: voornaam en achternaam, geboortedatum, departement, taal, e mailadres, telefoonnummer, en optioneel het adres, de postcode en de stad
  • Informatie betreffende gedrag, intenties, gevoelens en overtuigingen inzake veiligheid.

Jouw (potentiële) werkgever (de Klant) is verantwoordelijk voor het bepalen van de verwerkingsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De Klant kan zich berusten het gerechtvaardigd belang of toestemming als verwerkingsgrond.

Waarom hebben we het nodig

We hebben jouw persoonsgegevens nodig om volgende diensten aan te bieden:

 • Toegang tot het managementpaneel van de Safety Attitude Screening voor administrators
 • Toegang tot en het afnemen van vragenlijsten van de Safety Attitude Screening voor respondenten
 • Om risico- en veiligheidsprofielen te identificeren zodat de (potentiële) werkgever (Klant) zijn (toekomstige) werknemers kan screenen
 • Om gebruikers te identificeren voor support en begeleiding

Wat doen we met je gegevens

Jouw antwoorden op de vragen van de vragenlijsten van de Safety Attitude Screening worden gebruikt om het risico- en veiligheidsprofiel van respondenten te beoordelen. De Klant kan deze informatie gebruiken in een proces dat gebruik maakt van automatische besluitvorming. Als respondent kan je voor meer informatie contact opnemen met de Klant, dewelke jouw (potentiële) werkgever is.

Jouw gegevens worden in volgende datacenters opgeslagen of gehost:

 • Combell NV, gevestigd in Zaventem, België
 • Antwerp Data Center BVBA, gevestigd in Antwerpen, België
 • Amazon Web Services, Inc., gevestigd in Frankfurt, Duitsland
 • LNS CVBA, gevestigd in Lommel, België

Andere derde partijen hebben geen toegang tot jouw gegevens, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens kunnen voor een bepaalde tijd bewaard worden. Deze bewaartermijn wordt vastgesteld door de Klant op basis van het doel en de verwerkingsgrond van de verwerking. De Klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van jouw gegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Jouw gegevens kunnen tot 30 dagen na beëindiging van de Overeenkomst tussen Pulso Europe BV en de Klant bewaard worden. Na deze periode worden jouw persoonsgegevens onherroepelijk vernietigd.

Wat zijn je rechten?

Mocht je van mening zijn dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, of wens je uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht van inzage, recht op rectificatie, en het recht op gegevenswissing afhankelijk van de verwerkingsgrond van de verwerking. Als de verwerkingsgrond gebaseerd is op toestemming, dan heb je het recht om je toestemming op elk ogenblik in te trekken. Je hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen, alsook het recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering. Als betrokkene kan je je rechten uitoefenen via het Data Subject Access Request formulier op https://pulso-europe.eu/policies/data-subject-access-request-form

In het geval dat je een klacht wenst in te dienen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) of de verantwoordelijke voor veiligheid en privacy bij jouw (potentiële) werkgever via de contactgegevens hieronder. De functionaris voor gegevensbescherming onderzoekt je klacht en werkt samen met jou om de kwestie op te lossen.

Als je nog steeds van mening dat je persoonsgegevens niet volgens de wetgeving verwerkt werden, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Contactgegevens

Je kan de verwerkingsverantwoordelijke, dewelke jouw werkgever of potentiële werkgever is, rechtstreeks contacteren.

Of je kan contact opnemen met de verwerker die jouw vraag naar jouw werkgever of potentiële werkgever doorstuurt:

Pulso Europe BV
Diestsesteenweg 52 bus 0201
3010 Kessel-Lo
Belgium
Tel: +32 16 20 85 96
Fax: +32 16 20 86 60

Je kan de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) contacteren via dpo@pulso-europe.eu of schriftelijk via het adres hierboven.

 

Cookies

Eigen cookies: de website gebruikt cookies om de site te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde data blijft binnen Pulso Europe.

Google Analytics: om een beeld te kunnen schetsen van het aantal bezoekers op onze site, moeten we deze uitrusten met een speciale code. Deze code genereert een cookie, waaruit we o.a. kunnen afleiden uit welke regio’s onze bezoekers komen.